Centrele de tineret sunt locurile în care tinerii pot învăţa altfel, în care îşi pot dezvolta competenţe şi îşi pot trasa viitorul profesional şi personal. Centrele de tineret merită un loc privilegiat în strategiile locale şi naţionale de dezvoltare.

Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş găzduieşte singurul centru de tineret din România care funcţionază după standardele înalte ale Consiliului Europei. Această acreditare reprezintă o recunoaştere a calităţii activităţilor de învăţare non-formală desfăşurate de FITT, precum şi a infrastructurii existente, dar şi o evidenţiere a oportunităţilor de dezvoltare a centrului de tineret pe toate nivelurile.

În acest context, FITT şi-a dorit să performeze în continuare şi să obţină rezultate tot mai bune în domeniul de tineret. De aceea, alături de 5 parteneri din România şi din străinătate (RIS, Raziskovalno izobrazevalno sredisce Dvorec Rakican, Roter Baum Berlin UG-zentrale, Roter Baum, Universitatea Autonoma de Barcelona, Nuorisokeskus Villa Elba și Primăria Municipiului Timișoara) și din străinătate a pus bazele unui parteneriat strategic în cadrul unui proiect finanțat prin programul Erasmus Plus- Creating a framework and developing contents for tomorrow’s youth centers. Prin acest proiect vor fi îmbunătățite competențele lucrătorilor de tineret, dar și cooperarea transfrontalieră între centrele de tineret din Uniunea Europeană.

Proiectul are menirea de a dota centrele de tineret implicate în proiect cu o serie de instrumente de lucru utile pentru a combate şomajul în rândul tinerilor, dar şi excluziunea unor grupuri defavorizate. În plus, vor fi livrate rezultate concrete în ceea ce priveşte metodele de lucru cu tinerii.

Dată fiind durata proiectului- doi ani şi jumătate- transformările înregistrate în centrele de tineret participante în proiect vor fi semnificative. În mod constant, în cadrul activităţilor proiectului se va face o corelare cu criteriile şi recomandările primate de FITT de la Consiliul Europei.

Prin proiectul Creating a framework and developing contents for tomorrow’s youth centers, FITT își reafirmă rolul reprezentativ în regiune în domeniul de tineret. Proiectul este parte a construcției mult mai ample pe care FITT o pune în folosul tinerilor: schimburi de tineri în peste 30 de țări, parteneriate cu peste 200 de organizații din România și din străinătate, și nu în ultimul rând, implementarea unui program național- Prima Capitală a Tineretului din România: Timișoara.